MUKADDES


MUKADDES
(Kuds. den) Takdis edilmiş olan. Temiz ve pâk. Noksan ve kusurdan müberra ve uzak olan. Her çeşit noksan, ayıp ve kusurlardan münezzeh ve uzak olan. Kudsi

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • mukaddes — sf., Ar. muḳaddes Kutsal Bizim vazifemiz her şeyden mukaddestir. Ö. Seyfettin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mukaddes — (A.) [ سﺪﻘﻡ ] kutsal …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • MENŞUR-U MUKADDES — Mukaddes ferman. (Kelime i şehadet kastedilmektedir) …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ARZ-I MUKADDES — Kudsi, mübarek yer. Eski peygamberlerin çok eseri bulunan Kudüs, Filistin. (Arz ı mukaddes: Temiz yer (arz ı mutahher) ve mübarek yer demektir ki, Beyt i Makdis in bulunduğu yerdir. Vaktiyle birçok enbiyanın makarrı olduğundan böyle tesmiye… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Kitab-ı Mukaddes — is. Tevrat, Zebur, İncil e verilen ortak ad …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • BEYT-ÜL MAKDİS — Mukaddes ev. Beyt ül Mukaddes de denir. Çok eskiden Peygamberlerin inşâ ettikleri kudsî mâbet. Bir ismi de Mescid ül Aksâdır. * İnsanın, Cenab ı Hak tan başka kimse ile tatmin olmayan kalbine de aynı isim verilir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MUKADDESÂT — (Mukaddes. C.) Kudsi olanlar. Mukaddes olanlar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ARÂZİ-İ MUKADDESE — Mukaddes yerler. Kudsi topraklar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EMÂKİN-İ MUKADDESE — Mukaddes yerler, kutsal mekânlar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HARUT — Mukaddes kimse. * İpini sahibi elinden çekip kaçan davar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük